Traumamedvetet bemötande i socialt arbete

Traumamedvetet bemötande

i socialt arbete

Trauman är betydligt vanligare än vad vi tidigare föreställt oss och orsakar långtgående och långdragna negativa konsekvenser och kan därmed betraktas som en folksjukdom. På grund av långvarig och ibland extrem stress är det mer sannolikt att personer som har upplevt trauma utvecklar allvarliga psykiska problem, sociala och emotionella problem, skadliga  hanteringsstrategier och allvarliga sjukdomar. Många människor som har upplevt trauma upplever även att de möts av tvivel och okunskap i mötet med yrkesverksamma. Konsekvenserna av dessa upplevelser kan i sig vara djupgående.

På grund av det sociala arbetets karaktär är socialarbetare praktiskt taget garanterade att stöta på olika effekter av trauma i sitt arbete. Att förstå de många faktorer som bidrar till en individs upplevelse är grunden för traumainformerad praktik. Att förstå hur man identifierar symptom på trauma och ger ett anpassat  bemötande och vård är en nyckel till framgång som socialarbetare. 

Föreläsningen ger kunskap om:

 • Grundläggande kunskap om trauma; vad innebär det att vara traumatiserad, hur trauma kan påverka våra känslor, tankar, uppmärksamhet, beteenden, kroppen, hjärnan och nervsystem.
 • Hur trauma kan uppstå
 • Symptom på traumatisering.
 • PTSD
 • Hur vi kan förstå sociala problem utifrån kunskap om trauma – trauma som en bakomliggande faktor till andra sociala problem, fysisk och psykisk ohälsa.
 • Varför vi behöver vara traumainformerade inom socialt arbete?
 • Risken för och hur vi förebygger retraumatisering i mötet med yrkeverksamma.
 • Traumamedvetet bemötande och förhållningssätt inom socialt arbete och hur vi kan applicera detta i vårt praktiska arbete såsom i exempelvis utredande och behandlande samtal osv.
 • Hur den yrkesverksamma kan påverkas av att möta traumatiserade klienter, sekundär traumatisk stress.

 En traumainformerad organisation:

 • Inser de omfattande effekterna av trauma och förstår de potentiella vägarna till återhämtning
 • Känner igen tecken och symptom på trauma hos klienter och personal.
 • Bemöter problematiken genom att helt integrera kunskap om trauma i policy, arbetsmetoder/processer och i det praktiska arbetet.
 • Arbetar aktivt för att motverka retraumatisering