Film

Linn gör film

Linn Moser Hällen gör utbildningsfilmer om våld i nära relationer och barns upplevelse av våld. Med filmerna vill Linn  bidra till ökad kunskap och förståelse för problematiken.