Handledning

HANDLEDNINGEN ÄR EN PLATS FÖR REFLEKTION, AVLASTNING OCH LÄRANDE. 

Linn Moser Hällen är utbildad handledare i psykosocialt arbete och grundläggande psykoterapi.

Linn handleder yrkesverksamma som i sitt arbete möter vuxna och barn som utsatts för våld i nära relationer men även personal från andra verksamhetsområden inom socialtjänsten såsom Vuxenenheter och Barn-och ungdomsenheter.

Handledningen kan bidra till att de yrkesverksamma utvecklas i sin yrkesroll och yrkesidentitet och att teoretiska kunskaper integreras med praktisk tillämpning. Handledningen kan hjälpa den yrkesverksamma att förstå sina egna reaktioner i mötet med det svåra, att få nya perspektiv på arbetet och ökad kunskap.

Linn arbetar dels med ärendehandledning; att få diskutera frågeställningar rörande klienter och ärenden och med metodhandledning, hur socialtjänsten kan arbeta praktisk i det sociala arbetet, hur lagstiftning, föreskrifter och standardiserade bedömningsmetoder kan implementeras i det dagliga arbetet.

Linn arbetar även med handledningen som är mer processinriktad där de yrkesverksamma bland annat får möjlighet att lyfta fram och reflektera över hur man som yrkesverksam påverkas av att arbeta med våld i nära relationer.

Linn handleder även arbetsledare och chefer inom socialtjänsten med fokus på process, arbetsledning, utveckling och implementering i arbetet med våld i nära relationer.

”Handledning med Linn är en av de absolut bästa och viktigaste delarna i mitt arbete! Hon skapar förutsättningar för utveckling, både för hela gruppen och individuellt. Jag känner efter varje handledningstillfälle att jag och mina kollegor därefter kan göra ett bättre och mer rättssäkert arbete för dem vi träffar.”
Socialsekreterare 
”Efter handledning med Linn känner jag mig som en bättre socialsekreterare”
Socialsekreterare
”Arbetar man med våldsfrågan behöver man en arena där det är möjligt att få prata om hur detta tunga ämne påverkar mig som handläggare. Man behöver också få möjlighet till att ställa praktiska frågor som de som inte har våldskompetensen alltid kan svara på. Linn gör detta möjligt och under varje handledningstillfälle får jag möjlighet till stöd och får alltid svar på mina frågor. Fyller jag och mina kollegor inte tiden med tankar och frågor har Linn alltid planerat för detta med olika teman som för oss är mycket nyttigt. Hon uppfyller vårt behov och är precis en sådan handledare som vi önskat oss.”
Socialsekreterare