Att leda och organisera arbetet med våld i nära relationer

Linn utbildar och handleder chefer och arbetsledare med fokus på hur arbetet med våld i nära relationer kan organiseras, hur lagar, föreskrifter, allmänna råd och bästa tillgängliga kunskap kan implementeras i det praktiska sociala arbetet.

I och med skärpta krav vad gäller socialtjänstens arbete med våld i nära relationer och ökade krav på kompetens ökar också behovet av kunskap om våld i nära relationer bland socialtjänstens chefer. Föreläsningen ger grundläggande kunskaper i socialtjänstens arbete med våld i nära relationer och hur chefer i sin arbetsledande roll kan förbättra arbetssituationen för de socialarbetare som arbetar med våld i nära relationer. Kursen berör också teman som handlar om hur arbetet kan bedrivas för att åstadkomma ett rättssäkert arbete.

Ett återkommande tema i Linns föreläsningar för chefer och arbetsledare är hållbarhet inom människovårdande yrken.

Frågor som berörs är bland annat:

  • arbetets belastningar- vad är det som belastar medarbetarna?
  • hur medarbetarna kan påverkas av att arbeta med våld i nära relationer, våldsutsatta barn och traumatiserade klienter.
  • hur arbetsledningen kan arbeta för att skapa hållbarhet i människovårdande yrken.

Linn är även en av huvudlärare på Uppdragsutbildningen, Att organisera arbetet kring våld i nära relationer – ansvar. ledarskap och organisation

Läs mer här!