Grundutbildning våld i nära relationer

UTBILDNINGAR OM VÅLD I NÄRA RELATIONER

LINN ERBJUDER GRUNDUTBILDNINGAR OM VÅLD I NÄRA RELATIONER SAMT FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR MED SPECIFIKA TEMAN.

LINN ERBJUDER ÄVEN UTBILDNINGAR RIKTADE TILL SPECIFIKA VERKSAMHETER MED FOKUS PÅ EXEMPELVIS SÄRSKILD SÅRBARHET OCH VÅLDSUTSATTHET ELLER BARN SOM UPPLEVER VÅLD I NÄRA RELATION.

 

Här är några exempel på möjligt utbildningsinnehåll;

 • Grundläggande kunskap om våld i nära relationer
 • Normaliseringsprocessen och våldets konsekvenser
 • Våld i nära relationer i en samhällskontext; våld i nära relationer ur en historisk och politisk kontext, lagstiftning och allmänna råd.
 • Att fråga om våld
 • Bemötande/att tala om våld
 • Våld och särskild sårbarhet
 • Våld mot personer med funktionsnedsättning
 • Våld mot äldre
 • Våld och missbruksproblematik
 • Barn som upplever våld
 • FREDA-bedömningsmetoder (Socialstyrelsen)
 • Socialtjänsten arbete med våldsutsatta vuxna och barn
 • Rättssäkert handläggningsarbete enligt Socialtjänstlagen
 • Att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd
 • Risk- och Farlighetsbedömningar
 • Säkerhetsplanering