Opinion

Kunskap om våld i nära relationer

2019-01-30

Skriver i ETC debatt om kommunernas arbete med våld i nära relationer.

Läs hela artikeln här! 

2018-04-26

Skriver i ETC debatt om eldsjälar som bränner ut sig i arbetet med våld i nära relationer.

Läs hela artikeln här!

2017-11-24

Skriver i SVT Opinion inför den internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Läs hela artikeln här !

 

2017- 09-30

Skriver i Aftonbladet debatt om våld i nära relationer och husdjur.

Läs hela artikeln här!

 

2017-07-24

Skriver i SVT opinion om vikten av att fråga om våld inom ”människovårdande” yrken.

Läs hela artikeln här!

 

2017-06-30

Skriver i ETC Debatt om begreppet  ” Mäns våld mot kvinnor”.

Läs hela artikeln här!

 

2017-06-22

Skriver i Aftonbladet debatt om sexuellt våld i nära relationer.

Läs hela artikeln här!

 

2017-06-05

Linn debatterar med jämställdhetsminister Åsa Regnér, i Aftonbladet morgon, om samhällets ansvar för våldsutsatta kvinnor.

Se hela klippet här!

 

2017-06-04

Skriver i Aftonbladet debatt om det dödliga våldet mot kvinnor. ”Måste fler kvinnor dö innan ni förstår”?

Läs hela artikeln här!

 

2017-03-08

”Politiken när det gäller att förhindra våld i nära relationer förvandlas inte till verklighet.” Arvin utbildning skriver i Sydsvenskan om att i en del kommuner väljer politiker, chefer och handläggare medvetet att inte följa lagstiftningen och de föreskrifter och allmänna råd som finns när det gäller våldsutsatta vuxna och deras barn.

Läs hela artikeln här.

 

2017-01-17

Skriver i Aftonbladet debatt om det dödliga våldet i nära relation och vikten av att personal inom socialtjänst och hälso-och sjukvården frågar om våld i nära relationer. 

Läs hela artikeln här!

 

2016-12-24

Linn från Arvin utbildning uttalar sig i SVT Rapport om våld i nära relationer under julhelgen. 

Se klippet här !

 

2016-12-19

Skriver i Sydsvenskan och i SVT Opinion om vikten av att uppmärksamma barn som upplever våld i hemmet under jul-och nyårshelgerna. 

Läs hela artikeln i Sydsvenskan här! Läs hela artikeln i SVT opinion här!

 

2016-11-25

Skriver om vikten av en gedigen implementering av Regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs-Posten debatt. 

Läs hela artikeln här!

 

2016-10-25

Skriver om samhällets ansvar i arbetet mot våld i nära relationer på SVT Opinion. 

Läs hela artikeln här!

 

2016-10-06

Linn intervjuas i Dagens nyheter om polisanmälningar och åtal rörande våld i nära relationer. 

Läs hela artikeln här! 

 

2016-10-05

Linn intervjuas i tidningen Mitti om hur man kan hjälpa en kompis/kollega/anhörig som är våldsutsatt.

 Läs hela artikeln här!

 

2016-06-13

Skriver i Aftonbladet om det dödliga våldet mot kvinnor och bristen på kunskap hos Sveriges myndigheter.

 Läs hela artikeln här!

”Jag deltar i den offentliga debatten och driver opinion i frågor kring våld i nära relationer, dödligt våld i nära relationer och samhällets ansvar i arbetet med våldsutsatta. Mitt mål är att öka kunskapen och förståelsen för våld i nära relationer som ett allvarligt samhällsproblem. Min övertygelse är att ökad kunskap om våld leder till att fler våldsutsatta vuxna och barn uppmärksammas och får rätt hjälp och stöd.”

podcast

Våld i nära relationer

Av Linn Moser Hällen och Rebecca Lagh