Böcker

Linn skriver böcker om våld i nära relationer

 

Linn är en av redaktörerna och författarna till boken Våld i nära relationer- socialt arbete i forskning, teori och praktik. Boken är skriven tillsammans med flera sakkunniga forskare och praktiker inom våldsområdet.

Linn är även huvudredaktör till boken Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer som kom 2021.

Linn och Eveliina Sinisalo skriver just nu på uppdrag av Liber förlag en bok om hållbarhet inom människovårdande yrken.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berättelser. Och framför allt ger den verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas.

Här berättar bland annat Kristina, en av många kvinnor som blivit utsatt för våld av en partner, om sina våndor kring att våga anmäla, om fortsatta hot och trakasserier (”tar våldet aldrig slut?”), om placering på kvinnojour och om vad som händer med barnen.

Några exempel ur innehållet:

  • Att hantera kvinnors våldsutsatthet i nära relationer
  • Barns upplevelser av att leva med våldsamma/våldsutsatta föräldrar
  • Socialtjänstens ansvar enligt lagstiftningen
  • Våld i nära relationer och rättsprocessen
  •  Skyddsnät genom den ideella sektorn (kvinnojourer och brottsofferjourer)
  • Professionellas utsatthet – att drabbas av sitt arbete och att minska arbetets negativa påverkan

Boken kan användas på socionomprogrammet, inom polisutbildningen och av alla som arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn inom socialtjänsten, sjukvården, polisen, brottsoffer- och kvinnojourer.

”Jag är så glad att den hör boken äntligen finns. Kunskap om våld mot kvinnor och övergrepp som sker i nära relationer behövs på samhällets alla nivåer. Extra viktigt är såklart att kunskapen finns hos alla stjärnor som dagligen möter utsatta i sitt arbete.”

Ida Östensson, ordförande Make Equal, medgrundare Fatta

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Linn Moser Hällen är huvudredaktör till boken Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer som kom 2021. Boken beskriver hur synen på våld i nära relationer och den våldsutsatta har förändrats över tid och varför begrepp som särskilt sårbar/utsatt och intersektionalitet idag är den del av diskursen om våld i nära relationer. Boken ger en fördjupad kunskap om vissa våldsutsatta personers särskilt utsatta livssituation och belyser våld i nära relationer ur ett intersektionellt perspektiv.

En gemensam nämnare för de brottsoffer som beskrivs befinna sig i en särskilt utsatt livssituation är framför allt att samhällets bemötande av och stöd till dessa grupper kan vara bristfälligt och att de därför är utsatta för flera former av social ojämlikhet.