FREDA-bedömningsmetoder

FREDA-BEDÖMNINGSMETODER

STANDARDISERADE BEDÖMNINGSMETODER FÖR SOCIALTJÄNSTENS ARBETE MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

 

Linn erbjuder utbildningar i FREDA-bedömningsmetoder. Utbildningens syfte är att ge personal inom exempelvis socialtjänst eller utförare av socialtjänst stöd i arbetet med att upptäcka och utreda våldsutsatthet samt att göra strukturerade riskbedömningar. Teori varvas med praktiska exempel från Linns mångåriga erfarenhet av att arbeta med FREDA-bedömningsinstrument inom socialtjänsten.

Utbildningen berör teman som;

  • Grundutbildning våld i nära relationer.
  • Att utreda våldsutsatthet; vad bör socialtjänsten utreda och varför?
  • Dokumentation av våldsutsatthet.
  • Språkets betydelse i utredningsarbetet.
  • Standardiserade bedömningsmetoder.
  • FREDA-beskrivning som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser.
  • Att bedöma risk för fortsatt våld.
  • FREDA-farlighetsbedömning som stöd i arbetet med att bedöma risk för fortsatt/eskalerande och dödligt våld.