Barn som upplever våld i nära relationer

LINN ERBJUDER UTBILDNING OCH FÖRELÄSNING OM BARN SOM UPPLEVER VÅLD I NÄRA RELATIONER. I UTBILDNINGEN FÖRENAS TEORI OCH FORSKNING MED PRAKTIK. 

 

Det ställs idag stora krav på socialnämndens arbetet med barn som upplever våld i nära relationer. Socialnämnden ska särskilt beakta att ett barn som har upplevt våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver.

Utbildningen berör teman som;

 • Grundkunskap om våld i nära relationer.
 • Forskning och teori om barn som upplever våld i nära relationer.
 • Samhällets ansvar för barn som upplever våld i nära relationer.
 • Socialtjänstens ansvar att utreda barn som upplever våld i nära relationer.
 • Hur ska/ bör och kan man utreda barn som har upplevt våld i nära relationer.
 • Hur BBIC kan användas för att synliggöra våldet och dess konsekvenser för barnet.
 • Språkets betydelse för utredningsarbetet
 • Barn på skyddat boende.
 • Boende, umgänge och vårdnad.
 • Samverkan mellan vuxenhandläggare och barnhandläggare.
 • FREDA- bedömningsmetoder som stöd i arbetet att kartlägga det våld som en förälder har blivit utsatt för.