Linn Moser Hällen socionom, handledare, författare och föreläsare.

Kunskap om våld i nära relationer gör skillnad!

Med ett brinnande engagemang, gedigen kunskap och erfarenhet samt en stark tilltro till att det går att skapa förändring inger Linn hopp, energi och viljan att göra mer!

Linn delar, i sina föreläsningar, som handledare och som en av författarna till boken Våld i nära relationer – socialt arbete i forskning, teori och praktik, med sig av sina reflektioner och erfarenheter från det praktiska sociala arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn.

Föreläsare

Linn föreläser om våld i nära relationer med fokus på hur forskning, teori och lagstiftning kan omsättas i det praktiska arbetet.
Linn föreläser även om hur vi kan skapa hållbarhet inom människovårdande yrken.

Läs mer här

Böcker, film & podcast

Linn skriver böcker, gör filmer och pratar i podcast om våld i nära relationer.

Läs mer här, podcast, filmer, böcker

Handledning

Linn Moser Hällen är utbildad handledare i psykosocialt arbete och grundläggande psykoterapi.

Linn handleder yrkesverksamma som i sitt arbete möter vuxna och barn som utsatts för våld i nära relationer men även personal från socialtjänsten som arbetar inom andra verksamhetsområden såsom Vuxenenheter och Barn-och ungdomsenheter.

Läs mer här