Sekundär traumatisering- att påverkas och förändras av arbetet

SYFTET MED FÖRELÄSNINGEN ÄR ATT GE ÖKAD KUNSKAP OCH MEDVETENHET OM HUR ARBETET MED TRAUMATISERADE OCH VÅLDSUTSATTA PERSONER PÅVERKAR DEN PROFESSIONELLA HJÄLPAREN OCH HUR ORGANISATIONEN, KOLLEGORNA OCH DEN ENSKILDA MEDARBETAREN KAN SKAPA HÅLLBARHET I YRKESLIVET. 

Föreläsningens innehåll:

  • Kunskap om centrala begrepp såsom; Sekundär traumatisering, Vikarierande traumatisering, Compassion fatigue och Utbrändhet.
  • Varför och hur vi påverkas av vårt arbetet
  • Hur vi kan förebygga ohälsa på arbetsplatsen
  • Hur vi skapar hållbarhet här och nu och på lång sikt.

 

“Den professionella blir ett vittne till sina klienters trauman, genom deras beskrivningar av traumatiska upplevelser, redogörelser av avsiktlig grymhet och övergrepp och erfarenheter av att överleva terror, sorg och längtan. Hon är både ett vittne av och en deltagare i återskapandet av trauman både under och efter samtalet”

(Pearlman & Saakvitne 1996)